درجه‌بندی نشریات علمی در ایران توسط معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می‌شود. بالاترین درجه نشریات دانشگاهی در ایران، علمی پژوهشی است و درجه مصوب دیگر، علمی ترویجی نسبت به آن در سطح پائین‌تری قرار دارد.در حالت کلی در ایران سه نوع مجله علمی وجود دارد که که به ترتیب اعتبار عبارت هستند از:     
 مجلات علمی – پژوهشی
مجله علمی پژوهشی عبارت است از هر گونه تولید علمی که در پی جستجوی حقایق و انتشار آن در میان مردم و در جهت حل یک مساله یا طرح اندیشه و ایده ای در خصوص موضوعی از موضوع های علمی به وسیله مطالعه ای سیستماتیک، برای یافتن روابط اجتماعی میان پدیده های طبیعی به دست آید و از دو ویژگی اصالت و ابداع برخوردار باشد و نتایج آنها به کاربردها، روشها و مفاهیم و مشاهدات جدید در زمینه علمی با هدف پیشبرد مرزهای علمی و فن آوری منجر گردد. هدف اصلی مقاله علمی پژوهشی ایجاد کردن یک استدلال می باشد. یکی از بخش های مهم چنین مقاله ای مرور ادبیات یا  review of literature است.
در یک مقاله علمی پٍژوهشی، ادبیات بعنوان اساس و بنیان کار مطرح است و از بینش و بصیرت جدیدی حمایت می کند که محقق به دنبال ایجاد آن است. مخاطبین و خوانندگان اصلی این گونه مجلات معمولا عبارتند از اساتید دانشگاهها، دانشجویان دوره دکتری و ارشد، و همه محققانی که در مراکز علمی، تحقیقاتی و تولیدی مشغول به کار هستند.

مجلات علمی – ترویجی 
 حیطه فعالیت مقالات علمی ترویجی یا به عبارت دیگر مرور ادبیات بررسی و مطالعه  اطلاعات منتشر شده در حوزه یک موضوع بخصوص در یک محدوده زمانی است. مقاله علمی ترویجی می تواند تفسیری جدید از مقالات و کارهای قبلی را ارائه کند یا اطلاعاتی جدید را با تفاسیر قبلی با هم ترکیب کند، یا سیر جریان پیشرفت فکری حوزه مورد بحث و مباحثات مرتبط با آن را ترسیم کند. مقاله علمی ترویجی مقالات و منابع را مورد ارزیابی قرار می دهد و مناسب ترین منابع را به خواننده پیشنهاد کند. مقاله علمی ترویجی ساختار خاص خود را دارد اما  می تواند خلاصه ای از مقالات حاضر نیز باشد و خلاصه و استنتاج‌ها را در هم آمیزد و اطلاعات مورد بررسی را در ساختاری نوین ارائه دهد. به لحاظ ارزش علمی در بین مقالات، این گونه مقالات تحلیلی از ارزش و اعتبار بالاتری برخوردارند، معهذا هدف  اصلی یک مقاله علمی ترویجی خلاصه کردن و استنتاج مباحث و ایده های سایرین است، بدون اینکه پژوهشگرمطلب جدیدی به آن اضافه نماید. اینگونه مجلات دستاوردهای علمی، فنی و حرفه ای جالب را به زبان ساده برای افراد با تحصیلات آکادمیک، دانش آموزان دبیرستانها، صنعتگران، مخترعین، مبتکرین و افرادبا تحصیلات غیرکلاستیک نشان می دهد. این مقالات بر پایه جا به جایی وترکیب دانش موجود تدوین می شوند و معمولآ به روشن شدن جوانب یک مساله کمک می کند، این گونه مقالات را می توان به عنوان مقالات را می توان به عنوان مقالات مروری، تدوینی، ترجمه ای و تحلیلی یاد کرد.‎
مجلات علمی – تخصصی
مجلات علمی تخصصی  وابسته به برخی سازمانها و نهادهای خاص می باشند و مباحث تخصصی در یک عرصه را مطرح می کنند و نویسندگان مختلف می توانند مطالب خود را برای این گونه نشریات ارسال نمایند. نکته قابل توجه در مورد این گونه نشریات این است که این مجلات معمولا منحصرا جهت اطلاع رسانی و بالا بردن آگاهی های گروه خاصی از افراد جامعه در شاخه های تخصصی به چاپ مطالب می پردازند و هیچ گونه امتیاز و مجوز علمی از نهادهای وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی یا حوزه علمیه ندارند..