خدمات موسسه


دانشجویانی که نحوه‌ی نگارش پایان نامه دوره های تحصیلات تکمیلی را فرا می‌گیرند، نخست این نکته را می‌آموزند که در نگارش پایان نامه، یک پرسش پژوهشیِ اصلی، باید مطرح و سپس پاسخ داده شود. یک پایان نامه‌ی دوره تحصیلات تکمیلی، تا به این مرحله، مهم‌ترین قسمت از تحصیلاتتان به‌شمار خواهد آمد و طرح یک پرسش پژوهشیِ مرتبط با پایان نامه که نقش ستون فقرات آن ‌را ایفا می‌کند، نگارش پایان نامه را از یک کار کسالت‌آور به یک امر حائز اهمیت تبدیل می‌کند. در این مطلب قصد براینست که مراحل نگارش یک پایان نامه دوره تحصیلات تکمیلی، برای دانشجویان عزیز شرح داده شود.

      با توجه به تجربه اعضای تحقیقاتی موسسه ما، اعضا می دانند که وضعیت دانشجویان همیشه نمی تواند ایده آل باشد. به همین دلیل موسسه ما خدماتی را جهت رفاه بیشتر دانشجویان و محققین متناسب با نیازهایشان ارائه می نماید. 

خدمات موسسه به تناسب نیازهای دانشجویان:

 1- ویراستاری پایان نامه

2- آنالیزهای آماری

3- آماده سازی دانشجو برای ارائه شفاهی و سخنرانی های علمی

4- ترجمه

5- آماده سازی دانشجو برای جلسه دفاع.